Znajdujesz się w: Inne dokumenty
opcja1
Awarie
ul. F. Chopina 23
2017-04-21

ENERGA-OPERATOR informuje, że w związku z usuwaniem awarii energetycznej na ul. F. Chopina 23 zajęto  pas drogowy od dnia...

ul. Armii Krajowej
2017-04-19

ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii kabla oświetlenia ulicznego na ul. Armii Krajowej zajęto...

ul. Kalinowa 89
2017-04-19

ENERGA-OPERATOR informuje, że w związku z usuwaniem awarii energetycznej na ul. Kalinowej 89 zajęto  pas drogowy od dnia 19.04.2017r.

Powierzchnia...

ul. Kolegialna 34
2017-04-18

ENERGA-OPERATOR informuje, że w związku z usuwaniem awarii energetycznej na ul. Kolegialnej 34 zajęto  pas drogowy od dnia...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

 

Inne dokumenty

Zarządzenia:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r., w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zasad lokalizacji reklam w pasach drogowych dróg publicznych miasta Płocka.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umowy, o której mowa w art.16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia instrukcji odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie wykazu ulic o szczególnym znaczeniu w    zakresie organizacji ruchu przy zajętościach pasa drogowego.

 

 

Inne:

Wykaz dróg publicznych

MAPA DRÓG MIASTA PŁOCKA 30.12.2016r

Informator "Akcja Zima 2016/2017"