Znajdujesz się w: Inne dokumenty
opcja1
Awarie
ul. Korczaka / ul. Mazowiecka
2017-10-19

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. - Wydział Sieci Kanalizacyjnej informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnej...

ul. Szpitalna / Medyczna
2017-10-18

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. - Wydział Sieci Kanalizacyjnej informuje, że w związku z usuwaniem
 awarii sieci kanalizacyjnej...

ul. Miodowa 10
2017-10-17

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. - Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w związku z usuwaniem
awarii sieci wodociągowej na ul. Miodowa...

Pl. Dąbrowskiego
2017-10-17

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci gazowej na Pl. Dąbrowskiego zajęto pas...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

 

Inne dokumenty

Zarządzenia:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r., w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie zasad lokalizacji reklam w pasach drogowych dróg publicznych miasta Płocka.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia zasad oraz trybu przygotowania i obsługi umowy, o której mowa w art.16 ustawy o drogach publicznych na budowę lub przebudowę dróg publicznych przez inwestorów inwestycji niedrogowych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia instrukcji odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robót kanalizacyjnych, wodociągowych, ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie wykazu ulic o szczególnym znaczeniu w    zakresie organizacji ruchu przy zajętościach pasa drogowego.

 

 

Inne:

Wykaz dróg publicznych

MAPA DRÓG MIASTA PŁOCKA 30.12.2016r

Informator "Akcja Zima 2016/2017"