Znajdujesz się w: Dokumenty do pobrania
opcja1
Awarie
ul. Portowa
2019-01-16

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku zusuwaniem awarii energetycznej na ul. Portowej zajęto pas drogowy.Powierzchnia zajętego...

ul. Królewiecka 27
2019-01-15

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku zusuwaniem awarii energetycznej na ul. Królewieckiej 27 zajęto pas drogowy.Powierzchnia...

ul. Królewiecka/1-go Maja.
2019-01-14

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. - Wydział Sieci Kanalizacyjnej informuje, że w związku z usuwaniem
awarii sieci kanalizacyjnej na...

ul. Obrońców Westerplatte 14
2019-01-14

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. - Wydział Sieci Kanalizacyjnej informuje, że w związku z usuwaniem
awarii sieci...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

 

Dokumenty do pobrania


1. Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

 


2. Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

 


3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

 


4. Zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym.

 


5. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.

 


6. Zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej.

 


7. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (miejsca postojowe-koperty, sprzedaż przedsklepowa, ogródki i inne, pawilon sprzedaży ulicznej przy cmentarzu).

 


8. Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego w tym elementy elewacji wychodzące poza obrys budynku m.in. balkony, schody, gzymsy, rynny itp. w pasie drogowym ulicy.

 

9. Zezwolenie na awaryjną zajętość pasa drogowego.

 

10. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

 


11. Udzielenie ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

12. Wniosek reklamacyjny
Strefa Płatnego Parkowania
Zarządzenie nr 2749/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05.12.2016r.
UCHWAŁA NR
280/XV/2016
RADY MIASTA
PŁOCKA
UCHWAŁA NR
358/XX/2016
RADY MIASTA
PŁOCKA
UCHWAŁA  NR
406/XXII/2016
RADY MIASTA
PŁOCKA
12.1 Odwołania SPP - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4249/2018 Prezydenta Miasta Płocka Zarządzenie nr 4249/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24.05.2018r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 2809/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.      

 

 

13. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.