Znajdujesz się w: Aktualności wszystkie
opcja1
Awarie
ul. F. Chopina 23
2017-04-21

ENERGA-OPERATOR informuje, że w związku z usuwaniem awarii energetycznej na ul. F. Chopina 23 zajęto  pas drogowy od dnia...

ul. Armii Krajowej
2017-04-19

ENERGA-Oświetlenie Sp. z o.o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii kabla oświetlenia ulicznego na ul. Armii Krajowej zajęto...

ul. Kalinowa 89
2017-04-19

ENERGA-OPERATOR informuje, że w związku z usuwaniem awarii energetycznej na ul. Kalinowej 89 zajęto  pas drogowy od dnia 19.04.2017r.

Powierzchnia...

ul. Kolegialna 34
2017-04-18

ENERGA-OPERATOR informuje, że w związku z usuwaniem awarii energetycznej na ul. Kolegialnej 34 zajęto  pas drogowy od dnia...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

 

Aktualności wszystkie
2016-08-19
Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego

Od czwartku 18.08.2016 r. rozpoczęto prace związane z przebudową ostatniego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego tj. od ul. Okrzei do Starego Rynku długości ok. 220m. Jest to kontynuacja robót zrealizowanych w roku 2015, gdzie przebudowano ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Jasnej do ul. Okrzei.

Prace rozpoczęły się od wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i wykonaniu frezowania starej nawierzchni asfaltowej.

Dalsze prace będą polegały na:

  • Robotach rozbiórkowych (demontażu starej jezdni z kostki granitowej, demontażu chodników z płyt betonowych, krawężników, obrzeży, zjazdów z trylinki itp),
  • Budowie nowego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami budynków,
  • Remoncie i przebudowie starego kolektora kanalizacji ogólnospławnej z przeznaczeniem jego na kanalizację sanitarną,
  • Przebudowie wodociągu wraz z przyłączami,
  • Przebudowie oświetlenia ulicznego,
  • Przebudowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków,
  • Odtworzeniu konstrukcji drogi po w/w robotach,
  • Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej
  • Budowie chodników i zjazdów z kostki betonowej szarej i grafitowej,
  • Oznakowaniu poziomym i pionowym przebudowanej ulicy,

Z uwagi na duży zakres prac związanych z budową infrastruktury podziemnej ulica Kazimierza Wielkiego na w/w odcinku została całkowicie zamknięta. Przewidziano jedynie ruch lokalny dla mieszkańców zapewniając im dojazd do swoich posesji.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

 Wykonawcą robót jest:

Konsorcjum Wykonawców:

  1. 1.    P.I.B.„WASKOP” Elżbieta Wasek, 09-409 Płock, ul. Walecznych 9A lok 14
  2. 2.    F.R.B.„LIPOWSKI” Sp. jawna 09-400 Płock, ul. Kostrogaj 25

Zgodnie z podpisaną umową prace potrwają do 15 grudnia 2016 r.,

Całkowity koszt wykonania zadania to kwota 1.499.370,00 zł brutto.