Znajdujesz się w: Aktualności wszystkie
opcja1
Awarie
AL. Jana Pawła 74
2019-06-13

Fortum Network Płock Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.06.2019r rozpoczęły się prace związane z usuwaniem awarii...

ul. Chopina 20
2019-06-07

PETROTEL Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą kabla telekomunikacyjnego

na ul. Chopina 20  zajęto pas...

ul. Grodzka 7
2019-06-04

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku zusuwaniem awarii energetycznej na ul. Grodzkiej 7 zajęto pas drogowy.Powierzchnia zajętego...

Pl. Narutowicza 1
2019-05-29

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej na...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

 

Aktualności wszystkie
2017-08-04
Przebudowa ul. Przemysłowej, ul. Kostrogaj i Wiadukt

W lipcu rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo”.

Prace będą polegały na:

 • Robotach rozbiórkowych (frezowaniu starej nawierzchni asfaltowej, demontażu jezdni z betonowej trylinki, demontażu chodników z płyt betonowych, krawężników, obrzeży, zjazdów itp),
 • Budowie nowego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przyłączami budynków,
 • Budowie i przebudowie kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
 • Przebudowie wodociągu wraz z przyłączami,
 • Przebudowie oświetlenia ulicznego,
 • Przebudowie sieci ciepłowniczej,
 • Odtworzeniu konstrukcji drogi po w/w robotach,
 • Wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej,
 • Budowie ścieżki rowerowej,
 • Budowie chodników i zjazdów z kostki betonowej,
 • Budowie zatok autobusowych,
 • Oznakowaniu poziomym i pionowym przebudowanej ulicy,

Wykonawca robót prace rozpoczął od ulicy Wiadukt na odcinku od ul. Bielskiej do pierwszego skrzyżowania za wiaduktem kolejowym. Teraz przystąpi do wykonywania robót specjalistycznych związanych ze wzmocnieniem podpór wiaduktu kolejowego by móc wykonać pogłębienie pod wiaduktem w celu zwiększenia skrajni. Jednocześnie Wykonawca robót rozpocznie prace związane z budową kolektora deszczowego na ul. Kostrogaj (jezdnia z trylinki). W tym samym czasie kolejna ekipa pracowników rozpocznie prace na ul. Przemysłowej na odcinku od ul. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych dawnej Gwardii Ludowej do skrzyżowania z ul. Kostrogaj przy Komunikacji Miejskiej Płock zawężając ją jednostronnie.

Przypominamy, że na ulicach: Przemysłowa, Kostrogaj i Wiadukt obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 Wykonawcą robót jest:

PORR S.A., 02-854 Warszawa, ul. Hołubcowa 123

Zgodnie z podpisaną umową prace potrwają do 16 lipca 2018 r.,

Całkowity koszt wykonania zadania to kwota 24.520.050,00 zł brutto.

Inwestycja jest współfinansowana przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. w kwocie 3.200.000,00 zł brutto.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działania

7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania: 10.428.000,00 PLN -60 %kosztów kwalifikowalnych