Znajdujesz się w: Aktualności wszystkie
opcja1
Awarie
ul. Graniczna 42
2019-08-29

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej na...

AL. Jana Pawła 74
2019-06-13

Fortum Network Płock Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.06.2019r rozpoczęły się prace związane z usuwaniem awarii...

ul. Chopina 20
2019-06-07

PETROTEL Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą kabla telekomunikacyjnego

na ul. Chopina 20  zajęto pas...

ul. Grodzka 7
2019-06-04

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku zusuwaniem awarii energetycznej na ul. Grodzkiej 7 zajęto pas drogowy.Powierzchnia zajętego...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

 

Aktualności wszystkie
2018-10-17
Rondo Nafciarzy i buspas na ul. Łukasiewicza
Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i zastępca ds. inwestycji i rozwoju Jacek Terebus podsumowali inwestycję pn. „Rozbudowa ulicy Łukasiewicza w Płocku wraz ze ścieżką rowerową i niezbędną infrastrukturą”. Przebudowana ulica to blisko 2 km nowoczesnej infrastruktury drogowej łączącej centrum miasta z rafinerią.
 
Inwestycję drogową, ułatwiającą komunikację z centrum miasta do PKN Orlen, Miasto Płock zrealizowało w ramach zadania dofinansowanego środkami Unii Europejskiej pn.: „"Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”. Nowością są buspasy, rondo, oświetlenie uliczne LED oraz nowoczesne i bezpieczne drogi rowerowe.

– Jeżeli radni się zgodzą to rondo, przy którym stoimy, będzie nosiło nazwę “Nafciarzy” – mówił podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Nowakowski. – Chcielibyśmy, aby ktoś, kto jest niedaleko i komu ta droga najbardziej służy, rozważył partycypację w kosztach remontu. Stąd moja kolejna propozycja do prezesa PKN Orlen. Dla budżetu miasta to potężne koszty. Kilka miesięcy już o to pytaliśmy. Otrzymaliśmy odpowiedź, że propozycja zostanie rozważona, więc pytamy ponownie. Dziś wysłałem takie pismo do prezesa Daniela Obajtka – mówił prezydent Andrzej Nowakowski. - Warto dodać, że PKN Orlen nie udzielił też odpowiedzi w sprawie nowej bramy, która umożliwiłaby pracownikom wjazd na teren zakładu po otwarciu III etapu obwodnicy – poinformował prezydent Andrzej Nowakowski.

Ulica Łukasiewicza została całkowicie przebudowana od skrzyżowania ul. Długiej do Mostu Płockiego Czerwca 1976 r. na rzece Brzeźnica wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Łukasiewicza z ul. Długą. Długość tego odcinka trasy to około 807 m, a także dalej od Mostu Płockiego Czerwca 1976 r. wraz z wymianą nawierzchni jezdni na moście do ul. Tysiąclecia z wyłączeniem skrzyżowania ulicy Łukasiewicza z ul. Tysiąclecia. Długość całego odcinka trasy to około 1025m. 


W ramach zadania zrealizowano:
 • rozbudowę ulicy Łukasiewicza (DP5207W) od ul. Długiej do ul. Tysiąclecia,
 • przebudowę skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich (DP5212W),
 • przebudowę skrzyżowań z ul. Długą,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę parkingów,
 • budowę ścieżki rowerowe po starym śladzie i w nowej lokalizacji na odcinku 1832 m,
 • przebudowę chodnika,
 • usunięcie kolizji urządzeń obcych,
 • budowę i przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,
 • budowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych,
 • budowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki Brzeźnicy,
 • budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnej,
 • budowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,
 • wycinkę drzew,
 • rozbiórkę kolidujących nawierzchni oraz podbudów dróg, parkingów, zjazdów i chodników,
 • montaż urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • rekultywację terenu.

- Prace budowlane podzieliliśmy na kilka etapów. Na każdym z nich roboty realizowane były praktycznie jednocześnie, ale w taki sposób aby pozwolić na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny. W pierwszej kolejności wykonane zostały prace związane z wycinką drzew i krzewów. Następnie rozebrano istniejące elementy drogi, wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano kolidującą infrastruktury. Kolejno prowadziliśmy  roboty ziemne pod konstrukcje drogi, parkingi, zjazdy, zatoki, chodniki i ścieżki rowerowe. Po wykonaniu podłoża ułożono warstwy podbudowy oraz nawierzchnie. W ostatnim etapie prowadzone będą prace polegające na rekultywacji gruntów tj. niwelacja terenu oraz humusowanie z obsianiem mieszanką traw oraz montaż i malowanie oznakowania pionowego i poziomego – podsumował Jacek Terebus, zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju.

Przebudowa ulicy Łukasiewicza rozpoczęła się 26.11.2017 r. a zakończyła się 30.09.2018 r. Wartość inwestycji to kwota brutto:  około 29 000 000,00zł.

Inwestycja jest dofinansowywana w 80 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.


Inwestycja w liczbach:

Warto dodać, że w ramach inwestycji  została rozbudowana droga powiatowa na odcinku 1,832 km wraz ze skrzyżowaniami. Wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulicy Łukasiewicza z ul. Długą, przebudowano jezdnię na długości łącznej 1,832 km w etapie III na odcinku 807 m z 4 pasami ruchu o szerokości 3,5 m i etapie IV 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m na łącznej powierzchni 27 052 m2, przebudowane chodniki obustronne o szerokości 1,5-2,5 m na powierzchni 7 220 m2, przebudowano zjazdy na powierzchni 1 684 m2, przebudowano zatoki autobusowe w ilości 2 szt. na II etapie i 4 szt. na IV etapie, łącznie 6 szt. na powierzchni 790 m2,przebudowano i wybudowano ścieżki rowerowe o szerokości 2,2 m obustronne od ul. Tysiąclecia do 7 Czerwca i jednostronne od ul. 7 Czerwca do ul. Długiej na długości 2587 m i powierzchni 6 122 m2, przebudowano oświetlenie uliczne na długości 1,832 km, gdzie zostały wybudowane 113 słupy oświetleniowe z nowymi oprawami LED, wybudowano i przebudowano kanalizacja deszczowa na odcinku 1,832 km z dwoma wylotami do rzeki Brzeźnicy.

K. Kozłowski