Znajdujesz się w: Aktualności wszystkie
opcja1
Awarie
ul. Graniczna 42
2019-08-29

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej na...

AL. Jana Pawła 74
2019-06-13

Fortum Network Płock Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.06.2019r rozpoczęły się prace związane z usuwaniem awarii...

ul. Chopina 20
2019-06-07

PETROTEL Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą kabla telekomunikacyjnego

na ul. Chopina 20  zajęto pas...

ul. Grodzka 7
2019-06-04

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku zusuwaniem awarii energetycznej na ul. Grodzkiej 7 zajęto pas drogowy.Powierzchnia zajętego...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

 

Aktualności wszystkie
2018-12-03
Ponad 14 km nowych dróg rowerowych

Dziś prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podczas konferencji prasowej podsumował projekt pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka. Nowe drogi rowerowe wybudował Miejski Zarząd Dróg.

 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka
 
 
- W ramach tej inwestycji wybudowaliśmy pięć dróg rowerowych o łącznej długości 14,3 km. Całkowita wartość projektu to 19 347 803,36 zł, a dofinansowanie ze środków UE wyniosło 11 478 289,84 zł. Łącznie na terenie miasta Płocka dostępna jest już infrastruktura ścieżek i szlaków rowerowych o długości ponad 70 km powiedział prezydent Andrzej Nowakowski

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka to projekt współfinansowany prze Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1: „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.
 

Droga rowerowa R-1 w ciągu ulic Wyszogrodzka, Piłsudskiego, Jachowicza na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Bielskiej oraz odcinka 0,3 km umożliwiającego połączenie ścieżki R1 ze ścieżką R2 – łącznie 5,3 km. Koszt inwestycji – 9.032.613,00 PLN BRUTTO z czego 243 400,00 PLN – kwota współfinansowana przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
Terminy realizacji:
- podpisanie umowy – 3 listopada 2017 roku;
- prace zakończono – 20 lipca 2018 roku

Ścieżka rowerowa R-1 została zrealizowana wraz z przebudową chodnika, skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych i postojowych oraz sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach i dostosowaniem oświetlenia ulicznego do układu ścieżki w ramach zamierzeń budowlanych pn.:
 a) Rozbudowa drogi krajowej nr 60 alei Jachowicza i alei Piłsudskiego w Płocku w km 9+195 – 9+281, 9+766 – 10+073 i 11+298 – 11+399 w ramach: „Budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”;
 b) Przebudowa drogi krajowej nr 60 i 62 w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej, alei Piłsudskiego i alei Jachowicza (R-1) w ramach: „Opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka” (RIT);
c) Przebudowa ulicy T. Mazowieckiego,  T. Gierzyńskiego i Granicznej w ramach: „Opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka” (RIT);
d) Budowa oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej realizowana w ramach w/w zadań.

Budowa ścieżki rowerowej R-1  odbywała się wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej, al. Piłsudskiego oraz Al. Jachowicza (zakres DK60 i DK62) na odcinku od al. Armii Krajowej do ulicy Bielskiej. Ścieżka przebiega po północnej stronie dróg krajowych od al. Armii Krajowej do ul. Bielskiej. Wykonane zostały również przejazdy poprzeczne względem drogi krajową w 3 miejscach, w kierunku ul. Nowy Rynek, na wysokości ul. 11 Listopada i w kierunku ul. Spółdzielczej.
 
Zamierzenie budowlane obejmowało: wycinkę krzewów i drzew, rozbiórkę kolidujących nawierzchni wraz z podbudowami, przebudowę skrzyżowań, przebudowę zjazdów, przebudowę zatok autobusowych i postojowych, przebudowę chodnika, budowę ścieżki rowerowej wraz ze stojakami na rowery, budowę zabezpieczenia skarp, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariera U-12a, U-25), montaż podpórek dla rowerzystów oraz stacji ich obsługi, odtworzenie zieleni miejskiej (trawników), usuniecie kolizji urządzeń obcych, przebudowę kolidujących słupów oświetlenia ulicznego wraz z kablami zasilającymi, przebudowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie istniejących sieci elektrycznych rurami ochronnymi, zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych rurami ochronnymi bądź ławami żelbetowymi, regulację wysokościowa ram i pokryw studni teletechnicznych, regulację wysokościową pokryw studni kanalizacyjnych, przestawienie kolidujących reklam i masztów reklamowych, montaż oznakowania pionowego i malowanie poziomego,rekultywację terenu.

Droga rowerowa R-32 w ciągu ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta – łącznie 5,5 km. W  okresie od 1.06.2016 r. do 14.06.2017 r.

Zakres realizacji obejmował: budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej od ulicy Wąskiej do ronda (do włączenia w ul. Na stoku) na długości około 2 210 m,  budowę chodnika na długości około 2 000 m, budowę nowego oświetlenia ulicznego na długości około 2 350m, przebudowa na odcinku ok. 750 m. Koszt budowy tego odcinka ścieżki z oświetleniem 1 631 651,38 zł (brutto).

Trasa  R-32 w ulicy Dobrzykowskiej  na odcinku od ronda w Trasie ks. J. Popiełuszki do  granicy miasta zakończono i odebrano w dniu 29.01.2018 r. Realizacja tego etapu inwestycji polegała na: remoncie istniejącej pętli autobusowej, budowie chodników z kostki betonowej gr 8 cm szerokości 1,5-2 m, budowie ścieżki rowerowej szerokości 2 m, budowie zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie i przebudowie oświetlenia ulicznego, rozbudowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, instalacji wiaty przystankowej, budowie i przebudowie elementów ulicznych takich jak krawężniki oraz obrzeża, odtworzeniu zieleni miejskiej (trawników), Łączny koszt tego odcinka inwestycji wyniósł 3 585 942,00 zł.

Droga rowerowa R-70 w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej od ulicy Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża Wisły – łącznie 2,2 km. Realizacja inwestycji polegała na przebudowie drogi krajowej nr 62 w km od 115+280 do km 115+395 ulicy Popłacińskiej, ul. Portowej i ul. Kolejowej – gminnej w Płocku w zakresie: przebudowy zjazdów publicznych i indywidualnych, budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 2,5 m wraz z parkingiem dla rowerów, przebudowy chodnika z kostki brukowej betonowej, instalacji wiaty przystankowej, budowy i przebudowy elementów ulicznych takich jak krawężniki oraz obrzeża, odtworzenia zieleni miejskiej (trawników), usunięcia kolizji urządzeń obcych, regulacji wysokościowej ram i pokryw studni teletechnicznych, montażu urządzeń brd. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 035862,83 zł.

Droga rowerowa R-62 w ciągu Alei Broniewskiego – łącznie 0,7 km oraz droga rowerowa R-21 w ciągu ulicy Mostowej, od mostu do ul. Tumskiej – łącznie 0,6 km. Umowę podpisano w dniu 24.05.2018 r. Wartość realizacji brutto: 2 014 494,00 zł. Termin realizacji remontu ścieżki do 15.10.2018 r., wymiana nawierzchni chodnika do 30.11.2018 r.
 
W ramach inwestycji zostały wyremontowane dwie krzyżujące się ze sobą ścieżki rowerowe R62 - aleja Władysława Broniewskiego i R21 w ul. Mostowej. Ścieżka w alei Władysława Broniewskiego R62 położona jest w parku na skarpie i rozpoczyna się przy ulicy Mostowej, a kończąc przy alei Jana Kilińskiego, jej długość to 775,24 metrów. Druga ze ścieżek R21 biegnie przy ulicy Mostowej zaczynając od ulicy Tumskiej, a kończąc w rejonie skrzyżowania przy moście Legionów Józefa Piłsudskiego, jej długość to 609,11 metrów. W ramach remontu została wykonana rozbiórka kolidujących nawierzchni oraz podbudów alei i ścieżki rowerowej w ul. Mostowej, zjazdów i chodników, regulacja wysokościowa studni i wymiana nawierzchni chodnika wraz z rekultywacją terenu.

W roku 2016 wybudowano także I etap ścieżki w Al. Kobylińskiego na odcinku od ul. Bielskiej do al. Spacerowej na długości 239 m i szerokości 3 m.
 

Realizacja projektu "Budowa dróg rowerowych w Płocku" umożliwiła uruchomienie Płockiego Roweru Miejskiego, który płocczanie wypożyczyli ponad 145 tysięcy razy w ciągu 4 miesięcy.