Numery rachunków bankowych

Strona główna   >   Informacje   >   Numery rachunków bankowych

Opłata za zajęcie pasa drogowego
PKO BP w Płocku 42 1020 3974 0000 5102 0178 0998

Opłata za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania (na podstawie otrzymanego upomnienia)
PKO BP w Płocku 73 1020 1592 0000 2002 0258 6915

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umów)
PKO BP w Płocku 33 1020 3974 0000 5502 0178 1061

Opłata skarbowa
Urząd Miasta Płocka – PKO BP w Płocku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Skip to content