Dokumenty do pobrania

Strona główna   >   Dokumenty do pobrania

1. Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
Powyższe procedury obowiązują do zdarzeń wynikłych do 28.02.2019r. włącznie.

W przypadku szkód drogowych, które wydarzyły się od 01.03.2019r prosimy o korzystanie z poniższego wniosku i procedury.

1a) Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

W przypadku szkód drogowych, które wydarzyły się od 01.03.2021r do 28.02.2022r prosimy o korzystanie z poniższego wniosku i procedury.

1b) Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

W przypadku szkód drogowych, które wydarzyły się od 01.03.2022r. prosimy o korzystanie z poniższego wniosku i procedury.

1c) Zgłoszenie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku


2. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym

a) Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu:

b) Zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej:


3. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

a) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej:

b) Zezwolenie na umieszczenie obiektu budowlanego w tym elementy elewacji wychodzące poza obrys budynku m.in. balkony, schody, gzymsy, rynny itp. w pasie drogowym ulicy:

c) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (miejsca postojowe-koperty, sprzedaż przedsklepowa, ogródki i inne, pawilon sprzedaży ulicznej przy cmentarzu):


4. Reklamy

a) Zezwolenie na lokalizację reklamy w pasie drogowym:

b) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:


5. Zezwolenie na awaryjne zajęcie pasa drogowego:


6. Lokalizacja i zajęcie pasa drogowego – przepisy miejscowe:


7. Ulgi w spłacie nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym:


8. Strefa Płatnego Parkowania


9. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Skip to content