Projekt Stop tirom

Strona główna   >   Informacje   >   Projekt Stop tirom

W czerwcu zaczną na terenie Płocka obowiązywać ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Płocka – STOP TIROM. Od poniedziałku 30 marca będzie można składać wnioski o wydanie zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających przewoźników do poruszania się w wyłączonych strefach. Wydanie zezwolenia jest bezpłatne.

Ciężki ruch tranzytowy i pojazdów z towarami niebezpiecznymi będzie odbywał się bez ograniczeń wyłącznie po drogach, które będą pełnić funkcje stworzonych do tego celu „korytarzy komunikacyjnych”. Od czerwca w wielu miejscach na terenie Płocka zaczną funkcjonować strefy, do których wjazd i poruszanie się pojazdów ciężarowych i przewożących towary niebezpieczne będzie ograniczony i możliwy wyłącznie w oparciu o posiadane zezwolenie w postaci stosownego identyfikatora umieszczonego za przednią szybą po lewej stronie pojazdu. 

Na podstawie zarządzeniem nr 423/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 r. został wprowadzony na terenie Gminy-Miasto Płock Regulamin wydawania i użytkowania zezwoleń w postaci identyfikatorów upoważniających do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów:

  • przewożących towary niebezpieczne,
  • pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton,
  • pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton. 

W związku z powyższym od czerwca 2015 r. zaczną obowiązywać na ulicach Płocka ograniczenia w ruchu dla wszystkich pojazdów objętych Regulaminem.

Od poniedziałku 30 marca można będzie złożyć wniosek i uzyskać zezwolenie w postaci identyfikatora upoważniającego przewoźników posługujących się pojazdami ciężarowymi do wjazdu i poruszania się ulicami objętymi ograniczeniem w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton. Zezwolenie w postaci identyfikatora na wjazd i poruszanie się po strefie ograniczeń wydawane jest BEZPŁATNIE. Można je uzyskać po spełnieniu kryteriów zawartych w Regulaminie i złożeniu wniosku w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 6 lub drogą pocztową na adres Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Szczegółowe informacje na ten temat są udzielane pod nr tel. 024 367 08 32.

Dokumenty do pobrania

Skip to content