System PŁOCK INFO SMS

Strona główna   >   Informacje   >   System PŁOCK INFO SMS

System PŁOCK INFO SMS – prosta aktywacja usługi
Dodano: 31 marca 2023

System Płock INFO SMS służy do powiadamiania mieszkańców o różnych zagrożeniach czy wydarzeniach, najbliższych imprezach kulturalnych, bezpłatnych programach profilaktycznych czy akcjach prowadzonych przez Urząd Miasta Płocka. Można także otrzymywać Płocki Raport Drogowy z informacjami o remontach i ograniczeniach w ruchu w danym dniu na terenie Płocka.

Dla wygody mieszkańców uprościliśmy system aktywacji usługi.

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o najważniejszych wydarzeniach czy zagrożeniach w Płocku wyślij SMS* na numer 661003228 o treści wp.plock i otrzymuj ważne informacje z życia miasta na swój telefon.

Nie ma już konieczności wyboru grupy tematycznej jak do tej pory. Od 1 kwietnia wystarczy tylko raz przesłać SMS aktywacyjny usługę na numer 661003228 o treści wp.plock. Zgoda może zostać w każdym momencie odwołana.

*Koszt SMS-a wg cennika poszczególnego operatora komórkowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@płock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wymienionych usług na podstawie zgody adresata usługi;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.
Skip to content