Wniosek o zwrot nadpłaty

Strona główna   >   Informacje   >   Wniosek o zwrot nadpłaty

Osoby posiadające zobowiązanie opłacone w wysokości większej od należnej prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu zwrotu nadpłaconej kwoty. Zwrot realizowany będzie na podstawie Wniosku o zwrot nadpłaty skierowanego bezpośrednio do Miejskiego Zarządu Dróg ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock.

Informację o ewentualnie nadpłaconych należnościach w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku można uzyskać pod numerami telefonów:

Strefa Płatnego Parkowania: 024 364 10 40
Dział Finansowo – Księgowy:  024 364 01 33

Skip to content