Asfaltujemy i kończymy ulicę Łukasiewicza

Strona główna   >   ul. Łukasiewicza   >   Asfaltujemy i kończymy ulicę Łukasiewicza

Modernizacja ul. Łukasiewicza powoli zmierza ku końcowi. W czerwcu zaczęliśmy układać ostatnie, ścieralne warstwy asfaltu. – Większość głównych prac powinniśmy wykonać do końca wakacji – zapowiada prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Roboty są dziś najbardziej zaawansowane na odcinku leżącym między Rondem Nafciarzy, a skrzyżowaniem z ul. Chemików. Wykonaliśmy tu podbudowę, ułożyliśmy warstwę wiążącą asfaltu, ustawiliśmy krawężniki.

Na krótszym odcinku ul. Łukasiewicza, od Ronda Nafciarzy – obok bramy nr 2 kombinatu – do ronda na dojeździe do Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, drogowcy wykonali również chodnik i ścieżkę rowerową.

Ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu zaczęli oni układać w czwartek 22 czerwca na fragmencie leżącym między bramą nr 2 kombinatu, a skrzyżowaniem z drogą w kierunku PPP-T (z charakterystycznym tymczasowym rondem). Skończyli dzień później przed południem. Odcinek od Ronda Nafciarzy do ul. Chemików powinien być całkowicie wyasfaltowany ostatnią warstwą nawierzchni do końca czerwca.

Czwartkowe asfaltowanie ul. Łukasiewicza

Zakładamy, że wykonawca modernizacji ul. Łukasiewicza na początku lipca dokończy na nim ustawianie słupów oświetleniowych i montaż lamp.

Na drugim, przebudowywanym odcinku ul. Łukasiewicza – od ul. Tysiąclecia do ul. Nowowiejskiego – zakończyły się już wszystkie prace związane z budową kanalizacji deszczowej. I od poniedziałku 26 czerwca, w sąsiedztwie cmentarza, zaczynamy budować tzw. konstrukcję drogi.

Całość prac na tym odcinku (łącznie z odnowieniem skrzyżowania z Al. Kobylińskiego) chcemy – ze względu na sąsiedztwo tzw. Chemika oraz Ekonomika – zakończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Nie będzie to jeszcze koniec modernizacji ul. Łukasiewicza. W drugiej połowie lipca drogowcy zajmą się ostatnim, czekającym na odnowienie fragmentem tej drogi, leżącym między ul. Chemików, a Zglenickiego. Na skrzyżowaniach z tymi ulicami zbudujemy ronda. Odcinek ten został w harmonogramie robót umieszczony na końcu ze względu na organizowane wcześniej przez PKN transporty ciężkich ładunków ponadnormatywnych.

Modernizacja ul. Łukasiewicza zakończy się w październiku. Wartość tego kontraktu wynosi dziś 73,6 mln zł.

hw

Skip to content