Modernizujemy ulicę Łukasiewicza

Strona główna   >   ul. Łukasiewicza   >   Modernizujemy ulicę Łukasiewicza

Modernizacja Łukasiewicza w centrum Płocka wkracza w końcową fazę. – Odcinek tej ulicy, który leży między Nowowiejskiego, a Tysiąclecia chcemy mieć gotowy przed rozpoczęciem roku szkolnego – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Wszystko wskazuje na to, że uda się wykonać na tyle duży zakres prac przy modernizacji ul. Łukasiewicza w centrum miasta, by 1 września nie było już utrudnień w ruchu dla uczniów pobliskich szkół – Ekonomika i Chemika – a także wielu innych płocczan korzystających z dróg w tej okolicy.

We wtorek 1 sierpnia zaczęliśmy układanie pierwszej z trzech warstw asfaltu na odcinku ul. Łukasiewicza, leżącym między skrzyżowaniem z ul. Hermana, a Tysiąclecia. Dzień później na całym fragmencie między skrzyżowaniem z Al. Kobylińskiego, a Tysiąclecia położyliśmy drugą, wiążącą warstwę nawierzchni.

Asfaltowanie ul. Łukasiewicza

W drugim tygodniu sierpnia natomiast drogowcy przeniosą się na odcinek ul. Łukasiewicza między skrzyżowaniem z Al. Kobylińskiego, a ul. Nowowiejskiego, gdzie również zacznie się układanie asfaltu.

Przed nami jeszcze kilka trudnych dni, kiedy wykonawca modernizacji będzie musiał położyć kanalizację i odtworzyć nawierzchnię na skrzyżowaniu ul. Łukasiewicza z Al. Kobylińskiego. Będzie to krótki odcinek kolektorów do ułożenia, ale prawdopodobnie prace te (ze względu na głębokość wykopów) wymagać będą całkowitego zamknięcia przejazdu przez tę krzyżówkę. Drogowcy planują jednak zrobić to w jeden z sierpniowych weekendów i ograniczyć czas wyłączenia ruchu do minimum (dwóch, trzech dni).

Dziś prace przy modernizacji Łukasiewicza trwają również na pozostałych odcinkach tej ulicy w rejonie kombinatu. Odcinek między Rondem Nafciarzy, a bramą nr 6 jest wykonany już w bardzo dużym zakresie. W weekend 5 i 6 sierpnia drogowcy będą układać ostatnie warstwy asfaltu w rejonie kolejnej bramy nr 10.

I w przyszłym tygodniu zaczną pierwsze roboty na ostatnim odcinku ul. Łukasiewicza między skrzyżowaniem z ul. Chemików, a Zglenickiego (na obydwu skrzyżowaniach zbudujemy ronda).

W harmonogramie robót odcinek ten został umieszczony na końcu ze względu na organizowane wcześniej przez PKN transporty ciężkich ładunków ponadnormatywnych.

Modernizacja ul. Łukasiewicza powinna zakończyć się w ostatnich dniach października. Wartość tego kontraktu wynosi dziś 76,6 mln zł. Zdobyliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30 mln zł, a z budżetu samorządu województwa mazowieckiego – 3,6 mln zł.

hw

Skip to content