Zaczynamy przebudowę ulicy Łukasiewicza

Strona główna   >   ul. Łukasiewicza   >   Zaczynamy przebudowę ulicy Łukasiewicza

– Będzie to jedna z największych w ostatnim czasie inwestycji drogowych – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski na konferencji prasowej, poprzedzającej podpisanie umowy na przebudowę ul. Łukasiewicza.

I dodawał: – Spotykamy się w miejscu szczególnym, bo przy ul. Łukasiewicza, w roku twórcy lampy naftowej i przemysłu naftowego, a także pod jego pomnikiem.

Kompleksowa przebudowa tej ulicy zaczęła się w maju przed trzema laty. Zmodernizowana ona została na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Tysiąclecia, a rondem Nafciarzy.

W maju, ale tego tego roku – właśnie we wtorek – podpisaliśmy umowę na modernizację pozostałych fragmentów drogi. Ich przebudową zajmie się konsorcjum trzech firm: gostynińskiego Hydropolu (lider porozumienia), płockiego Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego Waskop oraz gostynińskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych.

I teraz przebudujemy ul. Łukasiewicza na odcinkach między ul. Nowowiejskiego, a Tysiąclecia oraz na kolejnym – między ul. Długą, a Zglenickiego.

Pierwszy z nich jest dość krótki, liczy nieco ponad pół kilometra długości, drugi – prawie 2,5 km. Łącznie do przebudowy są trzy kilometry drogi.

W pierwszej kolejności modernizacja będzie polegać na budowie kanalizacji deszczowej. Potem ułożymy nową jezdnię, chodniki i zjazdy na poszczególne posesje, wykonamy też zatoki postojowe. Zbudujemy również dwumetrowej szerokości drogę rowerową. Zainstalujemy także nowoczesne, energooszczędne oświetlenie.

Na konferencji prasowej obecny był również nadzorujący płockie inwestycje wiceprezydent Artur Zieliński, który wyjaśnił, że harmonogram i sposób prowadzenia robót zostaną ułożone w taki sposób, by zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Koszt – nieco ponad 73,6 mln zł. Zdobyliśmy jednak z Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości 30 mln zł.

Umowa zakłada, że budowa potrwa 17 miesięcy.

Skip to content